Hỗ trợ tăng cường trong lĩnh vực đào tạo nhân sự ở Đông Nam Á

~Dịch vụ đào tạo trực tuyến RPA / OCR chính thức triển khai ~

Button to English site

ABeam Consulting Ltd.

Tháng 11 năm 2020, ABeam Consulting Ltd. bắt đầu cung cấp tính năng Đào tạo Trực tuyến Công cụ RPA / OCR phiên bản đầy đủ,  dịch vụ đào tạo trực tuyến cho các công ty địa phương và các công ty con của Nhật Bản, ở Đông Nam Á. Với mục đích thúc đẩy số hóa giữa các công ty ở Đông Nam Á và hỗ trợ họ trong hoạt động đào tạo nhân sự, dịch vụ này cho phép các học viên có được kỹ năng phát triển quy trình tự động hóa bằng robot (RPA) và nhận dạng ký tự quang học (OCR) ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào  khi làm việc từ xa.

Thông qua các bài giảng và bài tập do chuyên gia phát triển cung cấp dựa trên thành tích triển khai của ABeam tại hơn 300 công ty, dịch vụ giúp học viên có được các kỹ năng  nền tảng  và khả năng thực tế cần thiết để đạt được tự động hóa quy trình kinh doanh. Dịch vụ này giới thiệu một số kinh nghiệm được sử dụng trong việc áp dụng RPA / OCR vào chuyển đổi kinh doanh và các kỹ năng, các doanh nghiệp Đông Nam Á tham khảo trong các nỗ lực chuyển đổi số của họ.
 

Available languages and prices are listed below.

​Target language and fee

Currency denomination: USD

 

For details, please contact either of the following.

Contact point for this service:

Oda, Ryohei<roda@abeam.com>

page top