Banking/Securities

Các giải pháp hỗ trợ tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ trong bối cảnh ngành tài chính thay đổi mạnh mẽ

Cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện thống nhất từ đề xuất chiến lược đến thực thi

Button to English site

Các vấn đề trong quản lý tổ chức tài chính

Nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán yêu cầu nhiều phản hồi hơn trong bối cảnh môi trường kinh tế và môi trường cạnh tranh đang phải đối mặt với những thay đổi lớn:

 • Phát triển và triển khai nhanh chóng các dịch vụ giá trị gia tăng
 • Cung cấp thông tin cho phép các nhà quản lý đưa ra quyết định nhanh chón
 • Quản lý rủi ro, tuân thủ và quy trình kinh doanh phức tạp để đáp ứng các quy định toàn cầu, chống rửa tiền, các tiêu chuẩn kế toán quốc tế, v.v.

Cung cấp dịch vụ thống nhất từ việc đề xuất chiến lược đến thực thi

Tại ABeam Consulting, chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ từ đề xuất chiến lược đến thực thi, nỗ lực hỗ trợ giải quyết vấn đề nảy sinh trong quản lý tổ chức tài chính. Nguồn nhân lực của chúng tôi bao gồm đội ngũ có chuyên môn đa dạng từ chiến lược, quy trình kinh doanh, CNTT cho ngành ngân hàng và chứng khoán. Khách hàng của chúng tôi, chủ yếu là những công ty dẫn đầu thị trường, đòi hỏi các dịch vụ luôn phù hợp với mọi nhu cầu của từng giai đoạn hoạt động. Các dịch vụ này bao gồm ra mắt các hoạt động kinh doanh mới, lập kế hoạch, triển khai và hỗ trợ hoạt động về CNTT, BPR (tái thiết kế quy trình nghiệp vụ), cải tiến quản lý kinh doanh (tài chính và kế toán quản trị), tích hợp quản lý và phục hồi hoạt động.

Các dịch vụ chính

Ứng dụng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ngân hàng & chứng khoán, cũng như mạng lưới toàn cầu, chúng tôi cung cấp các dịch vụ toàn diện cho các hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước, từ đề xuất chiến lược kinh doanh đến thực thi.

Chiến lược quy trình kinh doanh

 • Chiến lược quy trình kinh doanh & xây dựng chiến lược hoạt động
 • Xây dựng chiến lược bán hàng & tiếp th
 • Hỗ trợ khả năng hiển thị tích hợp hệ thống
 • Hỗ trợ khả năng hiển thị tích hợp trung tâm hoạt động
 • Hỗ trợ khởi động doanh nghiệp mới, triển khai ở nước ngoài

Chuyển đổi quy trình kinh doanh

 • Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ (BPR) các loại hình
 • Hỗ trợ (từ giai đoạn lập kế hoạch đến thực hiện) để tích hợp các văn phòng ở nước ngoài (hệ thống và quy trình kinh doanh)
 • Hỗ trợ cải tiến quản lý rủi ro & hỗ trợ định giá trong tuân thủ Basel III
 • Chuyển đổi cơ cấu doanh thu (giảm chi phí, v.v.)
 • Định giá nợ
 • Hỗ trợ bán các khoản nợ xấu

Kế toán tài chính và quản lý doanh nghiệp

 • Xây dựng quy trình hoạt động quyết toán tài khoản, cũng như xây dựng và sửa đổi hệ thống phù hợp IFRS
 • Hỗ trợ xây dựng quy trình thanh toán tài khoản (tuân thủ SEC, tương thích với việc đóng tài khoản tổng hợp
 • Hỗ trợ cải tiến kế toán quản trị (phân tích năng suất, quản lý doanh thu, quản lý giá thành, quản lý rủi ro)
 • Hỗ trợ xây dựng hệ thống hỗ trợ vận hành (quản lý nhân sự, yêu cầu phê duyệt tài chính, phản hồi tuân thủ, v.v.)
 • Triển khai hệ thống tài chính kế toán (gói ERP)
 • Hỗ trợ BPO đóng tài khoản tài chính (US / JPGAAP, hợp nhất tài khoản)
 • Hỗ trợ thực hiện và đánh giá kiểm soát nội bộ
 • Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng quản lý hợp nhất toàn cầu

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

 • Hỗ trợ tiếp thị (phân tích khách hàng, phân tích sản phẩm, v.v.)
 • Cơ sở hạ tầng CRM, hỗ trợ tầm nhìn chiến lược cơ sở dữ liệu khách hàng tích hợp
 • Hỗ trợ cải tiến các đầu mối/ điểm tiếp xúc tương tác với khách hàng

Quản lý CNTT

 • Hỗ trợ tối ưu hóa chi phí CNTT (hợp nhất nhà cung cấp, phân tích chi phí CNTT)
 • Xây dựng tầm nhìn chiến lược CNTT (hỗ trợ xây dựng Quản trị CNTT)
 • Hỗ trợ PMO các dự án phát triển hệ thống
 • RFI / RFP
 • Hỗ trợ lựa chọn nhà cung cấp

Case study

Jibun Bank Corporation

Jibun Bank Corporation
Support for Upgrading CRM to form a Strong Bond with Each and Every Custome…

page top