Dịch vụ nghiên cứu
và tìm kiếm thông tin của ABeam

Cung cấp các thông tin và dữ liệu chuyên sâu mới nhất (Latest Insights) để hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định của các doanh nghiệp

 

Button to English site

Dịch vụ nghiên cứu và tìm kiếm thông tin của ABeam Cung cấp các thông tin và dữ liệu chuyên sâu mới nhất (Latest Insights) để hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định của các doanh nghiệp

Các nghiên cứu chuyên sâu để hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định kinh doanh chiến lược

Nghiên cứu đóng một vai trò không thể thiếu trong việc cung cấp dữ liệu hợp lệ và hợp lý cho nhiều khía cạnh quan trọng, từ việc đánh giá tình hình kinh doanh hiện tại, xác định cơ hội kinh doanh mới, đến việc hình thành các chiến lược và sáng kiến kinh doanh.

Các nghiên cứu chuyên sâu để hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định kinh doanh chiến lược

Do đó, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp sẽ cần một báo cáo nghiên cứu toàn diện với những thông tin, dữ liệu và phân tích cụ thể về các khía cạnh khác nhau, để có thể đưa ra quyết định về các vấn đề chiến lược.

Các nghiên cứu sâu sắc để hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh chiến lược

Lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp để cung cấp một giải pháp hữu ích cho từng khách hàng

Dựa trên nhu cầu của khách hàng, ABeam có thể thực hiện các nghiên cứu toàn diện bằng cách áp dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp.

Đối với nghiên cứu sơ cấp, ABeam có thể triển khai các cuộc khảo sát trực tuyến và khảo sát truyền thống, thực hiện các phiên thảo luận nhóm tập trung hoặc các cuộc phỏng vấn với chuyên gia để thu thập thông tin và dữ liệu từ nhiều góc nhìn khác nhau.

Đối với nghiên cứu thứ cấp, ABeam sử dụng nhiều nguồn lực đáng tin cậy, bao gồm số liệu thống kê của chính phủ, báo cáo của các hiệp hội liên quan, các cơ quan nghiên cứu thị trường và báo chí.

Cách tiếp cận 3 bước sau đây là khung nghiên cứu mà chúng tôi đã áp dụng thành công cho nhiều dự án khác nhau.

Lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp để cung cấp một giải pháp hữu ích cho từng khách hàng

Điểm nổi bật: Chuyên gia cung cấp kiến thức và dữ liệu chuyên sâu

Ngoài các phương pháp luận nghiên cứu toàn diện và đa dạng, chúng tôi còn tận dụng kiến thức của các chuyên gia am hiểu xu hướng thị trường và ngành để thúc đẩy sự thành công trong các dự án của khách hàng và thu hẹp khoảng cách để đạt được kết quả mong muốn.

ABeam luôn chú trọng vào việc thu thập thông tin phù hợp từ các chuyên gia, những người mà chúng tôi tin rằng sở hữu nguồn dữ liệu quan trọng, hợp lý với các lý do thuyết phục. Những dữ liệu đầu vào này sẽ hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc đưa ra các đánh giá thực tế và các khuyến nghị khả thi, đặc biệt là trong các dự án đánh giá thị trường hoặcphân tích thông tin cạnh tranh.

Điểm nổi bật: Chuyên gia cung cấp kiến thức và dữ liệu chuyên sâu

Contact Us

Ryohei Oda, Managing Director ABeam Vietnam

Ryohei Oda, Managing Director
ABeam Vietnam

Location: HCMC, Vietnam

Nga Chu, Manager ABeam Vietnam

Nga Chu, Manager
ABeam Vietnam

Location: HCMC, Vietnam

Contact Form

page top