Nâng cao hiệu quả và năng suất Bán hàng với Giải pháp bán hàng thông minh Vymo

Button to English site

Vymo: ứng dụng hỗ trợ bán hàng trên điện thoại di động với các chức năng thông minh.

Trong bối cảnh đổi mới phong cách làm việc và suy giảm lực lượng lao động ở các nước phát triển, nhiều công ty đang nỗ lực sử dụng công nghệ kỹ thuật số để tăng năng suất làm việc. Tại các công ty này, nhiều tác vụ của các nhân viên bán hàng tuyến đầu vẫn đi theo các phương pháp truyền thống. Việc tập trung nguồn lực vào các hoạt động có giá trị gia tăng cao đòi hỏi hiệu quả cao hơn và những cải tiến mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, các biện pháp hiệu quả sẽ không thể được thực hiện nếu như thiếu sự hiểu biết khách quan về các hoạt động trong quy trình bán hàng do nội dung hoạt động không rõ ràng hay do lượng thông tin đầu vào về các hoạt động bị quá tải.
ABeam Consulting mang đến sự minh bạch cho các hoạt động bán hàng bằng cách liên kết hệ thống CRM với giải pháp Vymo do một công ty khởi nghiệp từ Ấn Độ cung cấp, từ đó giúp tăng năng suất và hỗ trợ đổi mới giá trị.

Vymo enable to increase activity efficiency, service quality and skill level of sales persons.

Sự hiệu quả và các Mô hình bán hàng hướng tới (To-Be) với Vymo

Vymo giúp tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và trình độ của nhân viên bán hàng.

Effectiveness and To-Be sales models with Vymo

Phân bổ tối ưu các chức năng để hỗ trợ mô hình bán hàng

Bên cạnh chức năng quản lý hoạt động bán hàng, Vymo còn có chức năng quản lý khách hàng, mang lại một giải pháp trọn gói với khả năng truy cập hoàn toàn từ thiết bị di động. Tuy nhiên, có một số rủi ro có thể làm giảm hiệu quả hoạt động khi sử dụng thiết bị di động trong các tác vụ như quản lý từng giai đoạn của việc bán hàng, hoạt động bán hàng và phân tích. Đó là lý do tại sao ABeam Consulting đề xuất giải pháp cho phép tăng năng suất và hiệu quả của hoạt động bán hàng bằng cách liên kết thông tin hoạt động từ Vymo với hệ thống CRM, thông qua Quản lý dự án, sử dụng các chức năng dashboard và các công cụ BI.

Optimal allocation of functions to support the sales model

Ví dụ về Phương pháp triển khai

Với việc triển khai Vymo, cách tiếp cận dưới đây đã được triển khai. Cách tiếp cận này đã đạt được thành công, giúp một công ty bảo hiểm lớn của Nhật Bản thực hiện dự án triển khai Vymo lần đầu tiên tại Nhật Bản. Sử dụng những kết quả này làm cơ sở giúp việc thực hiện dự án diễn ra nhanh chóng.

Implementation Approach (example)

PDF Download

Related page

page top