ABeam Consulting đã nhận được “Giải thưởng Tiên phong xuất sắc nhất” cho “Giải thưởng Đối tác SAS

Button to English site

ABeam Consulting Ltd. đã nhận được “Giải thưởng Tiên phong xuất sắc nhất” trong “Giải thưởng Đối tác SAS” nhằm công nhận các công ty đối tác toàn cầu và trong nước mà Công ty TNHH SAS Institute Japan đã có những đóng góp to lớn cho hoạt động kinh doanh của mình trong năm 2019.
"Giải thưởng Tiên phong xuất sắc nhất" được trao cho các công ty đối tác có đóng góp xuất sắc trong việc phát triển khách hàng mới, lĩnh vực mới và ngành công nghiệp cho SAS.

ABeam Consulting đã nhận được giải thưởng này và vinh danh ở hạng mục phát triển khách hàng mới và tạo ra các dự án trong ngành tài chính, sử dụng kiến thức về giải pháp SAS và bí quyết tư vấn.
* Vui lòng tham khảo trang web của Viện SAS Nhật Bản để biết thông tin chi tiết về "Giải thưởng Đối tác SAS".

* Please refer to the SAS Institute Japan website for details on the "SAS Partner Award".

page top