Doanh nghiệp bạn đã "Sẵn sàng cho Tương lai“?

Button to English site

Mặc cho đại dịch ngày càng gia tăng, nhu cầu chuyển đổi số trong ngành sản xuất vẫn ngày càng phát triển và đa dạng hóa. Hãy tham gia với chúng tôi trong hội thảo web độc quyền này, nơi SAP và ABeam Consulting sẽ chia sẻ về cách thức chuyển đổi số để giúp bạn trở thành "Doanh nghiệp Thông minh" để vững vàng cho tương lai.

Date:2021.8.26
Time:14:00-15:00
Venue:Online Webinar
Sponsored by:SAP, ABeam Consulting
Registraration Fee:Free

Agenda
1.Nhu cầu về ổn định và linh hoạt sau khi thị trường toàn cầu gặp đại dịch
 Nguyen Nguyen, Senior Manager, Integrated Enterprise Solution, ABeam Consulting Vietnam

2.RISE into the Digital Future: SAP S/4HANA với giải pháp ngành của ABeam
 Nguyen Nguyen, Senior Manager, Integrated Enterprise Solution, ABeam Consulting Vietnam

3.Guided Journey for Manufacturing Industry to be an Intelligent Enterprise 
 Triet Tran, Industry Business Architecture

4.Cách thực hiện bước tiếp theo trong vài thập kỷ tới: Tiếp cận hướng dữ liệu
 Nguyen Nguyen, Senior Manager, Integrated Enterprise Solution, ABeam Consulting Vietnam

Bấm vào đây để đăng ký  >>https://attendee.gotowebinar.com/register/1991482056299141899

page top