Cá nhân hóa Hoạt động Bán hàng và Thu hồi nợ trong Cho vay Khách hàng Cá nhân với các Giải pháp Dựa trên Dữ liệu

Button to English site

ABeam Consulting Việt Nam và Vymo sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến dành cho các nhân sự cấp cao và chuyên gia tại các bộ phận bán hàng và thu hồi nợ của các các Tổ chức tín dụng như các Ngân hàng Bán lẻ (NHBL) và các Công ty Tài chính Tiêu dùng (CTTC) nhằm mục đích giúp họ phát triển và vươn lên trong thời đại Chuyển Đổi Số cũng như dưới tác động của COVID-19.

Cá nhân hóa Hoạt động Bán hàng và Thu hồi nợ trong Cho vay Khách hàng Cá nhân với các Giải pháp Dựa trên Dữ liệu

COVID-19 đang ngày càng gây ra nhiều khó khăn và hạn chế hơn cho các hoạt động cũng như năng suất của bộ phận Bán hàng và Thu hồi nợ trong các NHBL và CTTC, điều này được phản ánh qua doanh thu bán hàng giảm sút và tỷ lệ NPL (tỷ lệ nợ xấu) tăng đáng kể. Như bạn đã biết, hai bộ phận này cũng được coi là hai bộ phận trực tiếp mang lại nhiều doanh thu nhất cho các tổ chức tín dụng.
Vì vậy, nếu bằng cách nào đó chúng ta có thể nâng cao năng suất cho bộ phận Bán hàng và bộ phận Thu hồi nợ, doanh thu và lợi nhuận của các tổ chức tín dụng cũng sẽ được cải thiện.
Nhiều tổ chức bao gồm các Ngân hàng và CTTC đã nhận ra tầm quan trọng của công nghệ kỹ thuật số trong việc giúp họ vươn lên, đặc biệt là dưới tác động to lớn của COVID-19. Từ hội thảo này, bạn sẽ biết được cách mà các giải pháp Bán hàng và Thu hồi nợ được tối ưu trên thiết bị di động của Vymo có thể giúp các NHBL và CTTC nâng cấp và cá nhân hóa nhiều tác vụ như phân bổ khách hàng tiềm năng một cách thông minh, cải thiện Trải nghiệm khách hàng trong quy trình bán hàng của các sản phẩm vay cá nhân và tiêu dùng, cũng như giúp họ tối ưu hóa một cách thông minh quy trình và hoạt động thu hồi nợ. Ngoài ra, hội thảo cũng sẽ giới thiệu về phương pháp tích hợp các giải pháp Phân tích nâng cao / Trí tuệ nhân tạo và CRM từ ABeam với giải pháp từ Vymo để giúp hiện thực hóa các mục tiêu này.
Đối tượng: Nhân sự cấp cao từ bộ phận Bán hàng (Phát triển kinh doanh) và Thu hồi nợ, cũng như các chuyên gia từ NHBL và CTTC:

-    Giám đốc, Trưởng phòng Khối Ngân hàng Bán lẻ;
-    Giám đốc, Trưởng phòng Khối Kinh doanh của các CTTC;
-    Giám đốc, Trưởng phòng, Bộ phận Thu hồi nợ từ Ngân hàng và CTTC;
-    Các chuyên gia khác trong Bộ phận Bán hàng và Thu hồi nợ của các NHBL và CTTC.
-    Các chuyên gia Phân tích kinh doanh / Phân tích rủi ro / Chiến lược và Phân tích thu hồi nợ trong
      Ngân hàng và CTTC
-    Chuyên gia CNTT

Thời gian: 25 tháng 11 năm 2021 (Thứ 5) 14:00 - 15:00
Đơn vị tổ chức: ABeam Consulting (Vietnam) Co., Ltd.
Phí tham gia: Miễn phí
Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh
Tham gia hội thảo để:
- Tìm hiểu cách các giải pháp được tối ưu trên thiết bị di động và định hướng dữ liệu có thể giúp các
   bộ phận Bán hàng và Thu hồi nợ trong NHBL và CTTC phát triển.
- Tham khảo demo của các giải pháp.

Đăng ký tham dự tại đây: https://attendee.gotowebinar.com/register/3724201333321043214

Hoặc quét mã QR sau:
QR code

page top